Logo Stichting Chenrezig Nederland

maandag 7 december 2015

Verbouwing Gosok Ladang Sera Me India
Vanaf 1996 wijzigde het klooster Sera Me en het huishouden Gosok Ladang aanzienlijk van een klooster met 3000 monniken naar nu 7500 monniken en van een huishouden met 60 monniken naar nu ongeveer 300 monniken. Lag het accent vanaf het begin in dit klooster op de studie (20 jaar) maar stagneerde dit vaak door ernstige geld tekorten en gebrek aan medische hulp tot zelfs basale levensbehoeften als een bed en eten. Nu is dit mede door zeer grote schenkingen vanuit Taiwan uitgegroeid tot een van de voornaamste centra op de wereld waar men boeddhistische filosofie kan studeren. Een groter verschil dan met Nepal is bijna niet voor te stellen. Sponsoren moeten zich realiseren dat de sponsoring van beide kloosters een volstrekt ander karakter kent. 

Ter illustratie Gosok Ladang in 1996 en 2015.

Centraal gebouw Gosok Ladang met woon en werkvertrekken Gosok Rinpochee en werkcomittee en gebedsruimte (1996)

Oude monniksverblijven Gosok Ladang met eerste nieuwbouw (2002)

Gosok Ladang monniksverblijven (2004)
Centraal gebouw Gosok Ladang met vertrekken werkcommitte en Gosok Rinpochee (2005)

Deel monniksverblijven met studeer plekken op het dak 2015

Centrale gebouw Gosok Ladang met bijgebouwen en Yangteen Ladang 2015

Centrale plein met hoofdgebouwen en keuken met wederom monniksverblijven 2015


Gas tekort Nepal

Nepal kent geen aardgasleidingen alles verloopt via kleine losse gastanken, Voor een groot deel van het koken in de centrale vallei met de drie koningsteden gebruikt men deze gastanken.
Door tekorten moet men noodgedwongen weer overschakelen op houtkachels of houtkool. Dit resulteert dat de hele Kathmandu vallei door de winter gehuld is in een dikke smog. Er zijn dagen dat men vanuit het klooster de poort niet kan zien. 
Ingesloten enkele foto's van de distributie. Een tank per week per geregistreerd gastank ID (kleine monnikjes samenvoegen worden niet erkend als een gastank ID).
Tibetanen zijn gewend zeer spaarzaam met kook energie om te gaan omdat grote delen van Tibet geen bomen kent (hout).
Er zijn de afgelopen maand meerdere malen vechtpartijen uitgebroken tussen Nepali's onderandere op deze distributie plaatsen, waarbij het leger werd ingezet.


Generator Phutnsok Chokyiling Nepal

Informatie aan donateur Stichting KOOK in Alkmaar (schonken geld voor een generator)

Ingesloten de kwitantie waaruit we kunnen opmaken dat de bedragen goed zijn ontvangen en juist verdeeld. Gelek Gyanthar (hoofd werkcommitte in Phuntsok Chokyiling) mailt per WeChat snel antwoorden op vragen. Volgens mij heeft die Engelse les genomen wat zijn Engels is zeer sterk verbeterd (geloof ook dat als we chatten hij de antwoorden af leest van papiertje om niks te vergeten)


Kort een samenvatting
1) Nepal begint weer normaal ritme te krijgen na aardbeving, in het klooster zijn de meeste mensen na de regentijd weer terug naar vallei in bergen (deel is weg getrokken naar elders wil niet meer terug omdat het dal en alle dorpen volledig zijn weggevaagd, het duurt waarschijnlijk 20 jaar om alles weer te ontginnen)
2) Er is zeer veel vraag naar generatoren, deze worden alleen in India geproduceerd.
3) India beperkt export door beperkingen bij de grens op te leggen (volstrekt onvoorspelbaar)
4) Ondanks schaarste is de prijs niet gestegen
5) Men moet door schaarste van benzine wel zelf de benzine regelen voor het transport (750 kilometer). Dit is een vaak voorkomend probleem in Nepal (heb altijd een jerrycan benzine tijdens jaarlijks bezoek op kamer staan zodat ik in geval van nood wel op vliegveld kom). Je huurt een "kale" taxi die alleen gaat rijden als je zelf de benzine meebrengt. Vanuit het klooster hoorde ik dat men al een paar liter benzine heeft gespaard zodat ik niet hoef te lopen van en naar het vliegveld (25 kilometer)
6) Men evalueert iedere week de mogelijkheid om de generator te importeren en informeert mij regelmatig, ze mailen als de order geaccepteerd werd en als de generator echt in het klooster is dan krijg ik ook een extra bericht
7) Ze begrijpen dat ik jullie regelmatig moet informeren
8) Er is maar een weg vanuit Kathmandu Nepal naar India en deze is beperkt doorgankelijk deels door aard
beving en de afgelopen maanden de moesson (ALLES moet over deze weg)

Als je nog vragen hebt hoor ik ze graag

Vriendelijke groet vanuit een mistig Alkaar

Paul
zondag 1 november 2015

B files

Zo, de B Files van kinderen met een sponsor in de Bylakuppe dorpen, bestaande uit 6 grotere dorpen en 10 New Settlement-dorpen in en bij het oerwoud zijn weer bijgewerkt en verstuurd naar alle sponsoren.
Het is indrukwekkend om te zien wat we door de jaren wisten te bereiken:
·         Gezinnen waaruit de ouders wegvielen werden bij elkaar gehouden zodat ze het huis en de woonrechten behielden en met steun van dorp en familie de eerste jaren wisten te overbruggen in gezamenlijkheid.
·         Het laten opereren van kostwinners: septumdefecten, cataract, levertumoren en maagkanker.  En er kon medicatie bij TBC en andere chronische longaandoeningen worden betaald.
·         Uit elkaar gevallen gezinnen door sponsoring weer onder een dak bij elkaar brengen waarbij vanuit de lokale gemeenschap werk en structuur werd geboden.
·         Microkredieten waarbij daklozen in enkele jaren in staat waren een huisje en eigen inkomen te genereren, vrouwen na een scheiding of overlijden van de echtgenoot een eigen bestaan konden opbouwen of alleenstaande moeders in hun zorg voor de kinderen voldoende geld hadden om medicijnen voor zieke kinderen te kopen en aan  het eind van de dag nog steeds geld overhielden (35 cent). Of een beroepsmilitair na zijn carrière een bestaansminimum te bieden door een hotel/restaurant/brommergarage te financieren (wij financierden de hotelinboedel).
·         Het mooiste is echter de zekerheid die we konden geven aan velen, waaronder een meisje dat door beide ouders werd achtergelaten tussen de vuile was en het afval.  Na een slecht huwelijk vertrokken de ouders, beiden met een eigen kind uit een eerder huwelijk. En nu jaren later na eerst het overlijden van haar grootvader die haar vond tussen de vuile was en afval, ze vervolgens haar teruggekeerde moeder (een waarschijnlijk drugverslaafde prostituée) zag overlijden aan aids, maar zich al die jaren gesteund voelde door die anonieme Nederlandse sponsor, is ze zich aan het voorbereiden op het verwerven van een volledige studiebeurs medicijnenstudie.

Nu beginnen we aan de Microkredieten.

woensdag 28 oktober 2015

Afbouwen sponsoring Bylakuppe dorpen

De  afgelopen week bezig geweest met het updaten van de B files (kinderen in Bylakuppe vluchtelingenkampen in Karnataka India). Altijd een hele klus. Daarna volgt dat we iedereen willen informeren omdat er vaak keuzes gemaakt moeten worden. Een tijdrovende klus omdat vaak de emailadressen niet kloppen.

Geleidelijk aan begint duidelijk te worden dat we een goede keuze hebben gemaakt om langzaam de sponsoring te gaan afbouwen in de Bylakuppe dorpen. Na meer dan 20 jaar begint de noodzaak van sponsoring weg te vallen. Kon je voorheen bijna in ieder huis wel een sponsoring starten nu zoek je soms een dag om een geschikt gezin te vinden. De armoedecontroles die werden opgezet door Tenzin Yangkyi zorgen ook dat we bijna ieder jaar een lopende sponsoring beëindigen. Enerzijds omdat er meer bronnen van inkomsten zijn (vaak familie in buitenland) of anderzijds men gewoon een goed betaalde baan heeft. Dat is ieder jaar weer een heel gepuzzel.

Het inwerken van de nieuwe veldwerker vraagt ook zo zijn aandacht. Als extra kwam dit jaar dat er een DDoS aanval was geweest bij het ministerie van onderwijs in New Delhi waardoor de uitreiking van alle eindexamencertificaten (1.500.000 studenten) vertraagd waren (al weken/maanden). In ieder geval waren ze nog niet verstrekt toen de inschrijvingsdata van universiteiten werden afgesloten. Wij hadden 5 studenten die daardoor in het ongewisse bleven of ze wel of geen studiebeurs kregen (en wij dus de sponsoring wel of niet beëindigen).

ALS EEN SPONSORING EINDIGT NEMEN WIJ VANUIT DE STICHTING ALTIJD CONTACT OP MET DE SPONSOR.

woensdag 14 oktober 2015

DDoS aanval

Begonnen met de update voor de sponsoren van kinderen in de Bylakuppe dorpen. Tijdens het jaarlijks veldbezoek in mei van dit jaar bleek dat veel van de kinderen problemen ondervonden om zich in te schrijven voor een studie op een college of universiteit omdat door een DDoS aanval bij het ministerie van onderwijs in New Delhi de centrale registratie van schoolresultaten compleet was ontregeld. Er werden geen diploma's en rapporten verstrekt.

Voor 5 studenten met een sponsor via de stichting verstreek de inschrijfdatum voor een studie omdat men geen diploma kon overleggen. Voor heel India betrof dit mogelijk 1.500.000 studenten. Het is onduidelijk of men alsnog de inschrijving weer wil openstellen. Sommige studies zijn al begonnen. Tijdens het veldbezoek waren veel studenten niet thuis maar bij de het college of de universiteit (soms 3000 kilometer ver) aan het proberen .....