Logo Stichting Chenrezig Nederland

woensdag 6 november 2013

Fotoboeken


Met gepaste trots wil ik het resultaat van onze Nepal/Indiareis van het begin van dit jaar, in de vorm van twee fotoboeken, onder de aandacht brengen. De boeken zijn te koop voor de kostprijs plus € 5,-. Die € 5,- gaan naar Stichting Chenrezig
Hieronder vind je een stukje tekst met wat achtergrondinformatie over de totstandkoming van de fotoboeken.

A TOUCH OF RED - Puntsok Choeling Monastery - Kathmandu, Nepal.

ASPECTS OF RED: - Gosok Ladang - Sera Me - Bylakuppe, India.


Groetjes,
Mieke.


Begin 2013 kreeg ik de unieke gelegenheid om een  week te verblijven in  het Tibetaanse klooster Phuntsok Choeling  in Kathmandu, Nepal, waar vooral jonge monniken wonen, en Gosok Ladang - Sera Me, een 'universiteitsklooster' in Zuid-India, waar volwassen monniken een 20-jarige filosofie-opleiding volgen. Ik had toestemming om vrijwel zonder  beperkingen te fotograferen. De monniken waren geïnstrueerd hun normale dagelijkse routine te blijven volgen zonder acht te slaan op de overal opduikende fotografe. Het resultaat is een bijzondere reportage over het leven in een Tibetaans Boeddhistisch klooster: de religieuze activiteiten, de filosofische debatten, de gebedsdiensten, maar ook de huishoudelijke taken, de maaltijden,  en  momenten van ontspanning.  Deze boeken geven een bijzonder intiem inkijkje in een cultuur die onder druk staat.


Mijn grote dank gaat uit naar Z.E. Gosok Rinpoche, die toestemming gegeven heeft voor het fotograferen in zijn kloosters. En vooral ben ik veel dank verschuldigd aan Paul Vleugels, zonder wie deze reportage er niet was gekomen.  Door zijn grote, consistente en zeer betrokken inzet voor de kloosters in Nepal en Zuid-India en de bewoners van de Tibetaanse vluchtelingenkampen in Zuid-India,  heeft hij een heel bijzondere positie in de kloosters van Z.E. Gosok Rinpoche verworven. Hij wordt er met grote genegenheid en respect ontvangen en het is op zijn voorspraak dat Z.E. Gosok Rinpoche heeft ingestemd met het maken van fotoreportages.

De ondersteuning van Tibetaanse kloosters en vluchtelingen vindt plaats via  Stichting Chenrezig Nederland.
Paul Vleugels richtte de stichting zo'n 15 jaar geleden op, en het is een van de zeer weinige particuliere initiatieven die het zo lang volhouden. De levensstandaard in de gesponsorde kloosters en kampen is in die 15 jaar substantieel verbeterd en de stichting heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Op de website www.chenrezig.nl vindt u uitgebreide informatie over de doelstelling en werkwijze van de stichting.

Mieke Kupers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.